ผู้สนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 "ประสานมิตรเกมส์"