ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44
“ประสานมิตรเกมส์” ครั้งที่ 5/2562