การประกวด ambassador 2019 ร่วมส่งแรงเชียร์ ผ่านการกด LOVE 💗
ให้ผู้เข้าประกวดได้รับรางวัล popular vote
* ผลโหวตนับจากการกด LOVE ที่รูปผู้เข้าประกวดในเพจเท่านั้น *
ปิดนับคะแนนโหวต 26 ธันวาคม 2562 เวลา 14:00 น.