พิธีเปิดกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44
"ประสานมิตรเกมส์" 🎊😍