🚩 ข้อมูลศูนย์การประสานงานของกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่44 "ประสานมิตรเกมส์"