ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬางานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44
"ประสานมิตรเกมส์" ครั้งที่ 1/2562