แผนผังสถานที่และสนามกีฬาจัดการแข่งขัน


สนามแข่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์สนามแข่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ


สนามแข่งศูนย์กีฬาเทศบาลตำบล องครักษ์


สนามแข่งคาสคาต้า กอล์ฟ คลับ