ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน
สัญลักษณ์นำโชคและคำขวัญ

ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน
เส้นวงกลมจำนวน 21 เส้น หมายถึง การสานสัมพันธ์ ร่วมมือร่วมใจกันในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
เปลวไฟ หมายถึง การเจริญรุ่งเรือง การพัฒนาไปสู่อนาคต ดั่งเปลวเพลิงที่ลุกสว่างโชติช่วง
ตราสัญลักษณ์ มีที่มาจากกราฟที่เขียนแทนสมการคณิตศาสตร์ Y = ex อันหมายถึงการศึกษาคือความเจริญงอกงาม และยังหมายถึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถมและมัธยม)อันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่44
ตัวเลข 44แบบอารบิค หมายถึง การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44

สัญลักษณ์นำโชค
วายุ No.44
แนวคิดและความหมาย วายุ No.44 คือ ชื่อที่สื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการออกแบบ mascot งานกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” ที่มีฐานความคิดมาจากหนุมานผู้เป็นบุตรของพระพายและลักษณะของหุ่นยนต์ที่สร้างเลียนแบบมนุษย์(Android) หรือSuper hero ในโลกอนาคต “วายุ No.44” แสดงให้เห็นถึงลักษณะอันโดดเด่นของ mascot ที่มีรูปลักษณ์ปราดเปรียวว่องไว เสมือนลมที่สามารถลัดเลาะซอกซอนไปได้ในทุกที่ เช่นเดียวกับความรัก ความสมัครสมานปรองดองของนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตทุกแห่งในประเทศไทยที่เดินทางมารวมกันเพื่อแข่งขันกีฬาแห่งความสามัคคีครั้งนี้ ทั้งยังมีความหมายถึงการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาของโรงเรียนสาธิตในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน